Prijavnica za sudjelovanje

Podaci o tvrtki

Puni naziv
Djelatnost
Puna adresa tvrtke
Poštanski broj
Mjesto
Telefon
Fax
OIB/PIB tvrtke
* E-mail

Broj predstavnika firme koji se prijavljuju za sudjelovanje

Brojem
Slovima

Prijavljeni sudionici

(* obavezno popuniti obrazac za svakog sudionika. Kliknite na „Sudionik 1“ i tako dalje kako biste otvorili polja za popunjavanje.)
Sudionik 1
Sudionik 4
Sudionik 2
Sudionik 5
Sudionik 3
Sudionik 6

(* Potvrda o zaprimanju prijavnice bit će poslana na gore navedenu e-mail adresu)


 

UVJETI SUDJELOVANJA

Prijavnicu možete preuzeti i u PDF formatu ovdje te nakon što je ispunite, pošaljite je na:


* Nakon zaprimanja prijavnice, organizator šalje predračun na temelju kojeg je potrebno izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa najkasnije do 11. 5. 2017.

 

 

 

 

 

Institut za osiguranje

Svijet osiguranja

ZAŠTITA - časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine