Predavači

ICTI 2017

 

 


Mario Radaković,
član Upravnog vijeća, Hanfa

TEMA: Unaprjeđenje Hanfine IT infrastrukture kroz implementaciju sustava poslovne inteligencije - projekt financiran iz sredstava programa Europske unije IPA 2012
U izlaganju će se predstaviti Hanfin projekt "Unaprjeđenje Hanfine IT infrastrukture kroz implementaciju sustava poslovne inteligencije". Projekt se financirao iz programa Europske unije IPA 2012 te manjim dijelom iz sredstava Hanfe. Ukupan iznos ugovora unutar projekta bio je 150.400 eura, od čega je udio EU sredstava financiranja 135.360 eura. Cilj projekta bio je unaprjeđenje učinkovitosti nadzora na području financijskih usluga nebankarskog sektora u Republici Hrvatskoj u skladu sa svrhom Europskog sustava nadzora financijskog tržišta (EFSF). Svrha projekta je učinkovito i automatizirano izvješćivanje prema ESMA-i i EIOPA-i te razmjena podataka s ostalim nacionalnim nadzornim tijelima zemalja članica EU, kao i unaprjeđenje učinkovitosti nadzora usklađenosti subjekata nadzora s EU i nacionalnom regulativom.

ŽIVOTOPIS: Mario Radaković nakon završenog studija na matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu, smjer matematička statistika i računarstvo, karijeru 2000. započinje u tvrtki Accenture u Saveznoj Republici Njemačkoj kao analitičar u poslovnom segmentu financija. Od 2002. radi u društvu PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondom kao analitičar, a od 2004. kao upravitelj fondova, da bi 2007. godine bio imenovan članom Uprave. Početkom 2012. stupa na dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

___________________________________________________________________________________________________________


Slaven Smojver,
savjetnik u Direkciji supervizije informacijskih sustava, HNB

TEMA: Što kibernetička sigurnost znači za vas?
Svi govore i pišu o kibernetičkim (cyber) rizicima i kibernetičkoj sigurnosti, no što ti pojmovi zapravo znače te jesu li važni za vašu tvrtku i vas? A ako jesu, što možete učiniti kako biste bili sigurniji nego dosad?

ŽIVOTOPIS: Slaven Smojver savjetnik je u Direkciji supervizije informacijskih sustava u Hrvatskoj narodnoj banci gdje procjenjuje primjerenost upravljanja informacijskim sustavima te adekvatnost samih informacijskih sustava u kreditnim institucijama, institucijama za platni promet i platnim sustavima. Diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER), a na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (EFZG) stekao je akademski stupanj magistra znanosti. Autor je više znanstvenih i stručnih radova te često održava stručna predavanja. Predavač je i nositelj kolegija „Upravljanje IT sigurnosnim incidentima“ na diplomskom studiju Visokog učilišta Algebra. Od 2012. do 2015. bio je član upravnog odbora hrvatskog ogranka ISACA-e. Posjeduje niz stručnih certifikata, uključujući CISA i CISM.

___________________________________________________________________________________________________________


Marija Božičev,
IT direktorica u Odjelu savjetovanja, EY Hrvatska

TEMA: Disrupcija u industriji osiguranja
Globalizacija, tehnologija i demografske promjene mijenjaju način na koji živimo i poslujemo. Digitalna transformacija je izazov u svakoj industriji pa tako i u industriji osiguranja. Aktualni trendovi na tržištu donose brojne promjene, stoga ćemo razmotriti nove poslovne modele koji se pojavljuju u sektoru osiguranja.

ŽIVOTOPIS: Marija Božičev magistrirala je informacijske znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, a trenutno pohađa doktorski studij iz područja istraživanja informatike: IT strategija u društvu i korporativna strategija. Ima više od 25 godina iskustva u bankarstvu, IT-u, poduzetništvu, savjetovanju i različitim projektima. U tvrtki Sententia radila je kao izvršna direktorica do 2012., a u HBOR-u kao IT direktorica, nakon čega se 2016. godine pridružila EY-u Hrvatska. Tamo obnaša dužnost IT direktorice u Odjelu savjetovanja.

___________________________________________________________________________________________________________


Tomislav Tipurić,
tehnološki strateg za partnere, Microsoft

TEMA: Što inženjeri trebaju znati o digitalnoj transformaciji
Digitalna transformacija glavni je buzzword zadnjih godina u svim industrijama, pa tako i osigurateljnoj. Ipak, ne radi se o trendu ili nečemu sličnom, nego o ozbiljnom procesu nove industrijske revolucije koja će u potpunosti promijeniti način poslovanja u svijetu. Upravo zbog toga važno je cijelu priču pogledati iz raznih perspektiva. Ovo će predavanje dati pregled važnih odluka koje se nalaze pred (IT) inženjerima. Danas je važnije nego ikad nanovo razmisliti o osnovnim postavkama našeg rada u IT-u – primarno zbog tri stvari: računalstvo u oblaku, DevOps način razvoja te sveprisutnost i općeprihvaćenost tehnologija otvorenog koda. Ako vam je dosta floskulatornog raspravljanja o Uberu i sličnim digitalnim kompanijama i želite vidjeti što se to zapravo mijenja, ovo je predavanje za vas.

ŽIVOTOPIS: Tomislav Tipurić je tehnološki strateg za partnere u Microsoftu Hrvatska. Zadužen je za Microsoftove partnere koji cloud usluge uključuju u svoju standardnu ponudu te svoj poslovni model počinju zasnivati na Azureu, Officeu 365 i drugim Microsoftovim cloud tehnologijama. U Microsoftu je posljednjih osam godina te je bio zadužen i za rad s razvojnim i sistemskim inženjerima na implementacijama najnovijih tehnologija. Prije Microsofta bavio se razvojem web aplikacija, kao samostalni stručnjak i kao razvojni inženjer u timu, a dugo godina sudjelovao je i u organizaciji WinDays konferencije.

___________________________________________________________________________________________________________


Gorjan Agačević,
direktor, Amodo

TEMA: Suradnja osiguratelja i InsurTech start-upova
Kako uskladiti dva naizgled suprotna svijeta i ostvariti partnerstvo koje će donijeti novu vrijednost za osiguratelja? Koje su najčešće prepreke i kako ih riješiti? Na ta pitanja odgovorit ćemo u predavanju o suradnji osiguratelja i InsurTech start-upova.

ŽIVOTOPIS: Gorjan Agačević je poduzetnik koji živi i radi u Zagrebu. Stručnjak je za digitalne komunikacije s uspješnim 15-godišnjim iskustvom iz područja interakcije čovjeka i stroja (human-machine interaction, HMI), korisničkog iskustva (UX) i digitalnog marketinga. Tijekom godina Gorjan je radio kao konzultant i developer zabave unutar automobila i informacijskog sustava za vozače za neke od najvećih svjetskih proizvođača automobila. Glavni je digitalni strateg za nekoliko međunarodnih robnih marki, te tvorac prvog širokopojasnog projekta u Hrvatskoj koji je osvojio prestižnu nagradu UN-a World Summit. Gorjan je i jedan od suosnivača Revolucije, priznate full-service digitalne agencije, s klijentima sa svih strana svijeta. Kao direktor tvrtke Amodo zadužen je za strateško usmjerenje razvoja proizvoda i upravljanje inovacijama.

___________________________________________________________________________________________________________


Goran Šušnjar,
direktor Službe za podršku upravljanja IT-em, Zavarovalnica Triglav

TEMA: Cyber sigurnost: nova tema ili samo nova fraza?
U digitalnom dobu osiguratelji moraju iznova razmotriti važnost sigurnosti podataka. U predavanju ćemo objasniti u kakvom su odnosu cyber sigurnost i osigurateljna branša te koja je razlika između sigurnosti podataka i cyber sigurnosti. Na kraju ćemo razmotriti je li cyber sigurnost nova top tema ili tek nova fraza.

ŽIVOTOPIS: Goran Šušnjar završio je studij praktične matematike na PMF-u u Zagrebu, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na području informatike djeluje preko 30 godina, u različitim ulogama. Većina njegovih radnih iskustava je povezana s radom u većim poslovnim sistemima u Sloveniji,  najduže u Zavarovalnici Triglav, d.d. Kao  predavač je sudjelovao na različitim skupovima informatičara i revizora u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Stručne i znanstvene članke objavljivao je u časopisima s područja informatike, managementa, revizije te osiguranja. Teme njegovih radova odnose se prije svega na područje upravljanja IT-em, upravljanje IT rizicima, reviziju informacijskih sustava te u zadnje vrijeme na različite vidike  skladnosti IT te informacijske sigurnosti. Trenutno je zaposlen kao direktor Službe za podršku upravljanja IT-em u Zavarovalnici Triglav, d.d. u Ljubljani.

___________________________________________________________________________________________________________


Daniel Bara,
direktor službe informatike, Štedbanka

TEMA: GDPR – što očekuje banke i osiguravajuća društva
GDPR (General Data Protection Regulative), regulativa koja stupa na snagu 25. svibnja 2018., jest Opća direktiva o zaštiti osobnih podataka s obvezom primjene na sve članice EU, a primjenjuje se i na sve organizacije koje obrađuju osobne podatke građana EU. Pojam osobnih podataka unutar regulative je proširen te se osobnim podatkom smatraju osobna imena, lokacijski podaci, on-line identifikatori kao što su MAC i IP adresa te web-kolačići, kao i genetički i biometrijski podaci pojedinca. Obuhvat regulative je veći nego što ga imaju dosadašnji certifikati informacijske sigurnosti, te ona nije samo sigurnosno ili tehničko pitanje, već joj treba pristupiti multidisciplinarno s podrškom vrha organizacije. Propisane kazne za nepridržavanje regulative su 4% ukupnog godišnjeg prometa poslovnog subjekta ili 20 milijuna eura. Na predavanju će se dati presjek mjera koje je potrebno poduzeti u financijskoj branši banaka i osiguravajućih društava u RH te analizirati njihova pripremljenost za ovu direktivu.

ŽIVOTOPIS: Dr. sc. Daniel Bara doktorirao je 2016. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku na području BI-a. Od 2003. godine zaposlen je u Jadranskom osiguranju d.d. u Sektoru informatike, gdje s godinama obnaša razne dužnosti, od programera do člana Uprave za informatiku. Od kolovoza 2015. godine zaposlen je u informatičkoj tvrtki BCC Services na poslovima razvoja big data i analize podataka, a od siječnja 2016. godine na mjestu direktora službe informatike u Štedbanci. Autor je brojnih članaka objavljenih u stručnoj i znanstvenoj periodici, te je izlagao radove na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima.

___________________________________________________________________________________________________________


Biljana Cerin,
direktorica, Ostendo Consulting

PANEL RASPRAVA: Vrijednost podataka, big data i business intelligence, zaštita podataka


ŽIVOTOPIS: Biljana Cerin iskusna je stručnjakinja za područje upravljanja operativnim rizikom, informacijskom sigurnošću i kontinuitetom poslovanja. Kao direktorica tvrtke Ostendo Consulting upravlja pružanjem savjetodavnih usluga za klijente izložene kompleksnim regulatornim zahtjevima za upravljanje rizicima i sukladnošću. Projekti na kojima je stekla bogato međunarodno iskustvo uključuju uspostavu procesa upravljanja operativnim rizicima za Fortune 500 biotehnološku tvrtku Amgen, Stanford University Hospital and Clinics, Financijsku agenciju, Elektroprivredu BiH, Agram Life osiguranje te vodeće financijske i telekom tvrtke u Hrvatskoj.

___________________________________________________________________________________________________________


Ivan Jonjić,
direktor sektora informatike, HOK osiguranje

TEMA: Digitalizacija poslovnih procesa na primjeru DMS modula u HOK osiguranju
Digitalizacija poslovnih procesa mijenja dnevnu rutinu poslovanja te kreira prilike za brojne inovacije. Ipak, digitalizacija ne može samoj sebi biti svrha. Ona je korisna tek ako je strateški vođena, te ako doprinosi povećanju efikasnosti i smanjenju troškova. Budući da je osigurateljna djelatnost usmjerena na prikupljanje, obradu i pretraživanje dokumentacije, digitalizacija može uvelike olakšati, strukturirati, sistematizirati i automatizirati probleme koji se javljaju u radu s nestrukturiranom dokumentacijom. U izlaganju će se prezentirati konkretni učinci primjene dvaju DMS modula (sustava za upravljanje dokumentacijom) koji se koriste u HOK osiguranju.

ŽIVOTOPIS: Ivan Jonjić ima 20-godišnje osigurateljno iskustvo stečeno na raznim IT poslovima. Radio je kao informatičar, sistem inženjer, programer, voditelj odjela i direktor sektora, a osmislio je i vodio brojne IT projekte te sudjelovao na njima. Također, izlagao je na različitim stručnim skupovima. Direktor je sektora informatike u HOK osiguranju od 2008. godine.

___________________________________________________________________________________________________________


Miodrag Jovanović,
direktor Odjela za IT i sustav kvalitete, Generali osiguranje Srbija

TEMA: Upravljanje IT implementacijom poslovnih zahtjeva
U suvremenim poslovnim organizacijama IT ima veoma važnu ulogu. U pravilu, želje i potrebe nositelja poslovnih funkcija veće su od IT kapaciteta i raspoloživog budžeta. Ovakve okolnosti postavljaju izazov - kako optimalno iskoristiti raspoložive resurse i budžet, a pritom realizirati projekte koji donose najveću poslovnu vrijednost. Moguće rješenje je u uspostavljanju jedinstvenog procesa upravljanja poslovnim zahtjevima koji će obuhvatiti sve ključne nositelje iz poslovne organizacije i IT-a. Predmet ove prezentacije je upravo uspostavljanje jednog takvog procesa.

ŽIVOTOPIS: Miodrag Jovanović ima višegodišnje iskustvo u upravljanju IT organizacijom u osiguravajućim društvima. Radio je na projektima planiranja i implementacije strategije razvoja osiguravajućih društava, uvođenja i inoviranja primjenjivih rješenja, unaprjeđenja poslovnih procesa, uspostavljanja i unaprjeđenja procesa u IT organizaciji, razvoju digitalnog poslovanja i dr. Njegovo iskustvo u industriji osiguranja obuhvaća upravljanje IT sektorom u velikoj organizaciji s kompleksnim informacijskim sustavom u Dunav osiguranju, kao i uspostavljanje greenfield tvrtke s kreiranjem IT sustava od samog početka u AXA osiguranju u Srbiji. Odnedavno se nalazi na poziciji direktora Sektora za IT i sustav kvalitete u Generali osiguranju Srbija.

___________________________________________________________________________________________________________


Sonja Išljamović,
stručnjakinja za BI, Adacta

TEMA: Kako unaprijediti korisničku uslugu u osiguravajućim društvima uz pomoć moderne analitike
Adacta nudi kompletna rješenja za podršku poslovanja osiguravajućim društvima: AdInsure.CRM predstavlja podršku automatizaciji prodaje, upravljanju leadovima i upravljanju prodajnim timovima, dok AdInsure.BI platforma s prediktivnom analitikom pomaže osiguravajućim kompanijama da preciznije i efikasnije predvide buduće situacije i rezultate. U okviru prezentacije bit će predstavljeni ključni slučajevi korištenja Adactina AdInsure modula, koji prikazuje kako zadržati klijente i pridobiti nove, kako otkriti prevare, raditi na njihovoj prevenciji te kako procijeniti cijenu rizika police osiguranja.

ŽIVOTOPIS: Sonja Išljamović radi na razvoju i implementaciji rješenja za poslovnu inteligenciju i dio je međunarodnog Adacta BI tima. Koristeći različite podatke iz cijelog niza izvora, a uz pomoć Qlik platforme, Sonja stvara poslovna izvješća posebno stvorena kako bi zadovoljila klijentove potrebe. Također je i najmlađa doktorandica u Adacti na području biznisa.

___________________________________________________________________________________________________________


Dejan Blatnik,
voditelj prodaje poslovnih rješenja, Adacta

TEMA: Kako unaprijediti korisničku uslugu u osiguravajućim društvima uz pomoć moderne analitike
Adacta nudi kompletna rješenja za podršku poslovanja osiguravajućim društvima: AdInsure.CRM predstavlja podršku automatizaciji prodaje, upravljanju leadovima i upravljanju prodajnim timovima, dok AdInsure.BI platforma s prediktivnom analitikom pomaže osiguravajućim kompanijama da preciznije i efikasnije predvide buduće situacije i rezultate. U okviru prezentacije bit će predstavljeni ključni slučajevi korištenja Adactina AdInsure modula, koji prikazuje kako zadržati klijente i pridobiti nove, kako otkriti prevare, raditi na njihovoj prevenciji te kako procijeniti cijenu rizika police osiguranja.

ŽIVOTOPIS: Dejan Blatnik voditelj je poslovnog razvoja s bogatim iskustvom u ICT industriji. Bavi se savjetovanjem poduzeća kako bi pronašla najbolje CRM rješenje koje odgovara posebnim zahtjevima njihove industrije i poslovanja. Kao voditelj prodaje stekao je više od 10 godina iskustva u implementaciji raznih poslovnih rješenja. Zadnjih nekoliko godina specijalizirao se za implementaciju CRM rješenja. Kao član Adactina tima koji je odgovoran za razvoj proizvoda AdInsure.CRM, CRM rješenje specijalizirano za industriju osiguravajućih kuća, Dejan je stekao duboki uvid u izazove s kojima se bore osiguravajuće kuće na današnjem visokokonkurentnom tržištu.

___________________________________________________________________________________________________________


Damir Gojmerac,
voditelj projekata informacijske sigurnosti, Optimal sistemi

TEMA: Praktična rješenja za povećanu sigurnost digitalnog poslovanja
Informacijska tehnologija obuhvaća sva područja poslovanja u osiguranju. Ako dosad nismo, vrijeme je da se prema tom resursu počnemo odnositi s punom odgovornošću i postavimo stabilne, sigurne temelje za budućnost. Gledajući cjelinu, to ne smije ostati samo na brizi o programskim rješenjima nego i cjelokupnom ekosustavu IT-a – infrastrukturi, sigurnosti, pouzdanosti, zaštiti, fleksibilnosti, ekonomičnosti i otvorenosti za promjene. Za svaku komponentu naći će se mnogo rješenja, a odabrana trebaju biti laka za integraciju u postojeći sustav, jednostavna u primjeni te adaptivna za promjene. Optimal sistemi s partnerima nude niz takvih „of the shelf“ rješenja. Sigurne mini data centre za smještaj informatičke opreme, softver za najvišu razinu antivirusne zaštite, mobilne sustave za terensko ugovaranje, jednostavna mobilna plaćanja dizajnirana za osiguravatelje i njihove klijente.

ŽIVOTOPIS: Damir Gojmerac ima više od dvadeset godina iskustva u razvoju informatičkih servisa i proizvoda za financijsku industriju. Kao direktor informatičkih projekata nacionalne razine radio je na NKS i REGOS projektima te u Financijskoj agenciji – Fini i Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. U tvrtki Optimal sistemi zadužen je za projekte informacijske sigurnosti i razvoj poslovanja.

___________________________________________________________________________________________________________


Ivan Vican,
voditelj odjela Razvoja poslovanja, Comminus

TEMA: Upravljanje poslovnim procesima (BPM) - analiza poslovnih procesa na temelju sistemskih zapisa
Bilo da se radi o kupnji, prodaji, proizvodnji ili upravljanju odnosima s kupcima, procesi uključuju mnogo različitih stručnjaka, različite IT sustave i protežu se kroz više organizacija i lokacija. Zbog takve kompleksnosti, uspostava standardiziranih poslovnih procesa iziskuje dugotrajne napore. Upravljanje poslovnim procesima obuhvaća opsežan spektar disciplina i metoda, a jednu od takvih metoda predstavlja i rastuće područje rudarenja poslovnih procesa. Zahvaljujući svojoj poziciji između BI-a, BPM-a i rudarenja podataka, omogućava organizacijama most između modeliranja poslovnih procesa i napredne analitike poslovnih procesa temeljene na sistemskim podacima. U izlaganju će biti predstavljeno rudarenje poslovnih procesa kroz metode, tehnologiju, načine primjene i očekivane prednosti za organizacije.

ŽIVOTOPIS: Ivan Vican zaposlen je na poziciji voditelja odjela Razvoja poslovanja u Comminusu s višegodišnjim iskustvom pružanja savjetodavnih usluga i usluga upravljanja IT projektima u različitim industrijskim područjima. Magistrirao je informacijske i komunikacijske znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, a trenutno kontinuirano pohađa organizacijske i tehnološke edukacijske programe.

___________________________________________________________________________________________________________


Tanja Bedovec,
rukovoditeljica odjela za centralni nadzor IT sustava, HZZO

TEMA: Informatizacijska tehnologija u zdravstvu
U suvremenim uvjetima življenja informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje brži i jednostavniji pristup zdravstvenoj zaštiti te prevladavanje jaza između prostorne i vremenske udaljenosti, čime je pružanje usluga uvelike pojednostavljeno. Dio tih inovacija jest i informatizacija zdravstvenog sustava, što nameće pitanje koliko i na koji način informatizacija zdravstva utječe na kvalitetu zdravstvenih usluga. U izlaganju će se identificirati čimbenici informatizacije o kojima ovisi uspješnost funkcioniranja eZdravstva.

ŽIVOTOPIS: Tanja Bedovec završila je računarstvo na Sveučilištu u Splitu, a danas je doktorandica na FPUV-u u slovenskom Novom Mestu. Od 2006. radi u HZZO-u kao rukovoditeljica odjela za centralni nadzor IT sustava, gdje je zadužena za razvoj korisničkih aplikacija unutar projekta e-Zdravstveno, organizaciju i educiranje korisnika aplikacija (zaposlenike HZZO-a i vanjske korisnike), te za rad na projektima e-zdravstvo (e-recept, e-uputnica, e-pomagalo, sestrinska dokumentacija, MPO, mobilni portal, e-karton).

 

 

ICTI 2016


Milan Listeš,
voditelj BI odjela, Adacta, Zagreb

TEMA: Transformirajte poslovanje pomoću poslovne inteligencije
Kako bi poduzeća na modernom tržištu mogla biti konkurentna i uspješna, jedan od ključnih faktora je optimizacija poslovnih odluka. AdIsnure.BI je rješenje razvijeno prema potrebama industrije osiguranja koje u svim ključnim fazama u poslovanju osiguratelja predstavlja alat pomoću kojeg donositelji odluka mogu svoje poslovanje transformirati na višu razinu i donijeti kvalitetnije i efikasnije odluke.

ŽIVOTOPIS: Milan Listeš je voditelj BI odjela u Adacti Zagreb s višegodišnjem iskustvom u raznim industrijama na području savjetovanja i postavljanja sustava za poslovnu analitiku u razne procese i razine poslovanja.

 

___________________________________________________________________________________________________________


Jiri Mittner,
direktor, UNIQA sTech, Beograd

TEMA: Uspostavljanje jedinstvenog service providera u UNIQA tvrtkama u Srednjoj i istočnoj Europi
Tvrtke UNIQA osiguranja u pet zemalja Jugoistočne Europe uskladile su svoje temeljne poslovne procese s dogovorenim ciljanim operativnim poslovnim modelom. To im je omogućilo da 2012. godine uspostave regionalni IT pružatelj usluga. Od tada, sTech ostvaruje svoj ambiciozan program definiranja i izvršenja SEE IT strateškog programa, koji se sastoji od brojnih regionalnih projekata uključujući i razvoj zajedničkog temeljnog sustava osiguranja sCore. Početak 2016. obilježila su glavna postignuća dovođenjem sCorea u Hrvatsku.

ŽIVOTOPIS: Jiri Mittner je direktor tvrtke sTech d.o.o. Beograd, članice UNIQA grupe Austrija. Njegove glavne odgovornosti su uspostava regionalnog softvera za pružatelje usluga za UNIQA osiguravajuće tvrtke u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni I Hercegovini, Hrvatskoj, Bugarskoj, Albaniji, Makedoniji i Kosovu, te strateškog razvoja društva i upravljanje projektima. Prije toga bio je direktor UNIQA Software-Service Ukrajina, voditelj projekata u UNIQA pojistovni te predavač teorije glazbe na Praškom konzervatoriju u Češkoj. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Pragu, gdje je kasnije i magistrirao međunarodnu politiku i diplomaciju te doktorirao makroekonomiju. Također je certificirani umjetnik (diplomirao je klasičnu glazbu na Praškom konzervatoriju).

 

___________________________________________________________________________________________________________


Dubravko Hlede,
direktor Službe za informatiku, Erste osiguranje VIG, Zagreb

TEMA: Integracija IT sustava u svrhu podizanja kvalitete podrške bankoosiguranju
Upravljanje korisnicima i suradnicima u životnom vijeku police životnog osiguranja predstavlja izazov za bilo koji informacijski sustav. Osim tehnoloških raznolikosti između izvora podataka, potrebno je promijeniti i organizacijsku kulturu unutar tvrtke. U ovom predavanju ćete moći vidjeti kako je moguće povezati devet izvora podataka u jedinstvenu sliku, te kako iz te slike saznati u kojem smjeru vaš kupac ide. Saznat ćete kako se uz jednostavnu vizualizaciju podataka poslovni procesi tvrtke mijenjaju i hvataju korak s današnjim potrebama klijenata.

CV:  Dubravko Hlede je direktor Službe za informatiku u Erste osiguranju Vienna Insurance Group d.d. Od 2005. radi kao voditelj IT odjela u raznim industrijama - automobilskoj, izdavačkoj i financijskoj. Kroz karijeru je vodio razne projekte vezane uz infrastrukturu, dostupnost i sigurnost informacijskih servisa. Posljednjih godina fokusirao se na poslovne aplikacije koje se koriste za poboljšanje poslovne učinkovitosti. Jedan od njegovih većih projekata je implementacija CRM sustava u Erste osiguranje VIG izvedena kroz tri ciklusa u kojima su konsolidirane informacije na operativnoj razini, omogućeno planiranje i praćenje realizacije, te analiza proizvoda.

 

___________________________________________________________________________________________________________


Renato Telen,
voditelj data centra, Megatrend poslovna rješenja, Zagreb

TEMA: IBM Flash, Storwize i Software defined storage
Kratak pregled IBM storage tehnologija s posebnim osvrtom na Software defined storage i IBM Flash tehnologiju. Pregled funkcija i jednostavnosti implementacije i korištenja. Prezentacija naprednih funkcija u postizanju eksremnih performansi, kontinuitetu poslovanja (disaster recovery) i integraciji sa virtualizacijskim tehnologijama. Osvrt na korištenje u naprednim poslovnim sustavima - Big Data analitički i prediktivni sustavi. Predstavljanje nadolazećih tehologija i što će one značiti u "kognitivnom" računarstvu.

ŽIVOTOPIS: Renato Telen je u IT svijetu od 1986. godine. Od 1988. aktivno je vezan uz IBM iSeries platformu prvo kao član IBM-ova Customer support centra, a nakon toga kao član svih većih projekata na našem i nekim inozemnim tržištima. Posjeduje deset godina iskustva u bankarskim IT okruženjima. Projektirao je i implementirao neke od najvećih iSeries instalacija. Posljednjih godina gospodin Telen intenzivno se bavi rješenjima iz područja visoke dostupnosti (HA) na enterprise razini. Projektirao je i implementirao Megatrend data centar. Član je tima za implementaciju ISO27001 projekta.

 

___________________________________________________________________________________________________________


Drago Gajski,
regionalni direktor za Mađarsku i Jugoistočnu Europu, Veritas

TEMA: Nova EU Global Data Protection regulativa i Veritas rješenja za upravljanje informacijama
Uz eksplozivni porast nestrukturiranih podataka, nekontrolirano ponašanje zaposlenih i nove regulatorne okvire EU s velikim kaznama – pravi je trenutak za pronalaženje inovativnih i najuspješnijih integriranih proizvoda koji će omogućiti organizacijama da steknu uvid u svoje podatke, donesu pravovremene odluke i preuzmu kontrolu nad svojim nestrukturiranim podacima. Provedena Databerg istraživanja pokazuju da samo oko 15 % podataka koje organizacije čuvaju imaju stvarnu poslovnu vrijednost, oko 33 % podataka su redundatni, zastarjeli ili trivijalni — dok je više od 50 % podatka u crnoj zoni i njihova vrijednost nije prepoznata, a koriste IT resurse i stvaraju nepotrebne troškove. Veritas rješenja predlažu aktivnosti i nude tehnologije koje omogućuju organizacijama maksimiziranje vrijednosti informacija, uz istovremeno minimiziranje povezanih rizika i troškova.

ŽIVOTOPIS: Dragutin Gajski regionalni je direktor za Mađarsku i Jugoistočnu Europu u Veritas Technologies LLC/MiTech Systems od 2015. Godine. Prije toga dvije je godine radio u Budimpešti i Zagrebu kao generalni menadžer i partner u Symantec (CS)/MiTech Systems. Od 2000. do 2013. godine bio je generalni menadžer i partner u Apcom/Powercom Group te je devet godina radio kao generalni menadžer i partner u ACS — Adria Computer Systems. Karijeru je započeo kao menadžer prodaje Appleovih proizvoda. Dragutin je 1981. godine diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

 

___________________________________________________________________________________________________________


Erih Skočir,
tajnik, IIBA Slovenija, Ljubljana

TEMA: BACC model za uspješniju realizaciju IT projekata
Predavač će opisati Business Analyst Core Concept (BACC) model kojega je prošle godine objavio Međunarodni institut za poslovnu analitiku (IIBA). Evidentirano je da se upotrebom tog koncepta i drugih pravila poslovne analitike uspješnost realizacije projekata povećala za 37 posto. Saznat ćete i druge novosti, koje su istovremeno objavljene u BABOK-u (Business Analysis Body of Knowledge), verziji 3, kao što su upotreba novih tehnika, agilne perspektive, perspektive za BI i obradu velikih količina podataka (Big Data) te perspektivu za upravljanje poslovnim procesima (BPM).

ŽIVOTOPIS: Erih Skočir je magistar informacijske tehnologije, koji se nakon nekoliko godina pedagoškog rada cijelo vrijeme bavi razvojem i izgradnjom informacijskih sustava, najviše na području javne uprave. Sa svojim iskustvom, dao je veliki doprinos u izgradnji i razvoju informacijskih sustava (Informacijski sustav Nacionalne skupštine, Vlade itd..), javnih baza podataka i popularizaciji modernih sredstava informacijske tehnologije te njihovom približavanju krajnjim korisnicima. Od kraja devedesetih djelovao je na izgradnji informacijskih sustava na području bankarstva i osiguranja u Slovenskoj izvoznoj agenciji, te je sudjelovao u osnivanju SID banke, SID - Prvog kreditnog osiguravajučeg društva i firme Prokolekt. Trenutno radi kao konzultant na području optimizacije informacijskih sustava, uvođenje BPM sustava, te je također jedan od osnivača udruge poslovnih analitičara IIBA Slovenija.
 

___________________________________________________________________________________________________________


Ivan Habrka,
konzultant, Koios savjetovanje, Zagreb

TEMA: Modeliranje skladišta podataka
Skladišta podataka danas su jedinstveni izvori informacija za provođenje analiza, donošenje odluka, kreiranje izvještaja i nadzor poslovanja. Kako bi skladište podataka moglo zadovoljavati sve navedene potrebe te pritom bilo fleksibilno, jednostavno za održavanje i omogućavalo konstantna proširenja, posebnu pažnju potrebno je posvetiti središnjem modelu podataka. Predavač će pokazati primjere modela iz prakse koji se uspješno nose sa svim suvremenim zahtjevima, kao i primjere rješenja za koja se, u sada dvadesetogodišnjoj povijesti modeliranja podataka za analitiku, pokazalo da daju slabije rezultate.

ŽIVOTOPIS: Ivan Habrka je konzultant u tvrtki Koios savjetovanje, s višegodišnjim iskustvom na području poslovne inteligencije i analitike. U dosadašnjoj karijeri radio je većinom u bankarskom sektoru, na projektima vezanima uz implementaciju integracije podataka, analizu podataka i razvoj LGD modela, te uz analizu podataka za ECB Asset Quality Review (AQR). Diplomirao je programsko inženjerstvo i informacijske sustave na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva te je vlasnik nekoliko SAS i IBM certifikata.
 

___________________________________________________________________________________________________________


Gregor Miklič,
viši strukovni savjetnik za razvoj prodaje, Zavarovalnica Triglav, Ljubljana

TEMA: Projekt nadogradnje proizvoda autoosiguranja telematikom
Predavač će predstaviti projekt i rezultate Triglav UBI (proizvoda Drajva) i objasniti što su postigli u godinu dana otkad je izašao (lipanj 2015). Na temelju projekta koji je započeo prije dvije godine, predavač će objasniti četiri najveća izazova s kojima se Zavarovalnica Triglav susrela na projektu:  1. tehnologija (black box, dongle, after market ili app za pametne telefone), 2. scoring (rezultat vožnje kao alat za segmentaciju ili prevencija), 3. proizvod (connected car ili "samo" popust na osiguranje i drugi financijski benefiti) i 4. komunikacija. Dat će o nekoliko prijedloga kako osiguravajuće kuće, koje su tradicionalne i „spore“, mogu pristupiti ovakvim tehnološki-brzim projektima žele li biti uspješne u implementaciji.

ŽIVOTOPIS: Gregor Miklič, dipl. ekonomist, zaposlen je u Zavarovalnici Triglav (Slovenija) od 2008 godine. Bavi se razvojem novih prodajnih kanala i proizvoda. Voditelj je projekata iz područja telematike i surađuje na razvoju novih naprednih InsurTech rješenja.

 

___________________________________________________________________________________________________________


Ajla Ćerimagić Hasibović,
projektantica informacijskih sustava, Sarajevo osiguranje, Sarajevo

TEMA: Primjena data mining metoda i modela u svrhu analiziranja kandidata za životno osiguranje
Proizvodi osiguranja moraju se s vremenom mijenjati i dopunjavati, tako da osiguravajuća društva moraju koristiti sve raspoložive metode kako bi ostvarile što bolju poziciju na tržištu. Ova prezentacija pokušava pomoći određivanju odgovarajućih  klijenata, kao nove ciljne grupe za neku osiguravajuću kuću, koristeći različite data mining metode. Pripremljeni podaci bit će klasificirani pomoću drveta odlučivanja, k-NN metode te uz pomoć naivnog Bayesovog algoritma klasifikacije. Prije same primjene, bit će dane kratke teorijske osnove svake od metoda. Na kraju će se vidjeti koja od metoda daje najbolje rezultate.

ŽIVOTOPIS: Ajla Ćerimagić Hasibović diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za računarstvo i informatiku. Od 1. 9. 2007. godine radi kao projektantica informacijskih sustava u vodećoj osiguravajućoj kući u BiH, Sarajevo osiguranje d.d., gdje je aktivno uključena u sve projekte vezane uz osiguranja života, nezgode, DZO-a, ali i na nekim drugim projektima. Radi kao asistentica u dopunskom radnom odnosu na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, na predmetu „Internet ekonomija“, gdje je komentorica na nekoliko završnih radova. Stekla je zvanje magistra znanosti 2013. godine, nakon javne obrane rada na temu: „Tranzicija kastimiziranog informacijskog sustava od distribuirane ka centraliziranoj arhitekturi s posebnim osvrtom na bosanskohercegovačko IT okruženje u doba recesije“.
 

___________________________________________________________________________________________________________


Dejan Blatnik,
voditelj prodaje poslovnih rješenja, Adacta, Ljubljana

TEMA: Kako nam suvremena poslovna rješenja mogu pomoći ispuniti sve zahtjevnija očekivanja klijenta
Tradicionalni pristupi u marketingu i prodaji nas svaki dan sve više udaljuju od (potencijalnih) klijenta. Era digitalizacije klijentima omogućuje korištenje naprednih tehnologija i beskonačnih mogućnosti informiranja. S druge strane, i davatelji usluga imaju pristup većoj količini informacija o klijentima nego ikada prije. Klijenti postaju sve zahtjevniji u očekivanjima i potrebama, te su sve manje tolerantniji na neispunjenje istih, zato svaka interakcija s njima može biti presudna. Da bismo mogli ispuniti očekivanja suvremenog klijenta, moramo prilagoditi svoju komunikaciju prema njima. To možemo postići samo ako imamo relevantne informacije, u pravo vrijeme, i ako ih znamo iskoristiti u pravom kontekstu.
 

ŽIVOTOPIS: Dejan Blatnik je voditelj poslovnog razvoja s bogatim iskustvom u ICT industriji. Bavi se savjetovanjem poduzeća kako bi pronašla najbolje CRM rješenje koje odgovara posebnim zahtjevima njihove industrije i poslovanja. Kao voditelj prodaja stekao je više od 10 godina iskustva u implementaciji raznih poslovnih rješenja. Zadnjih nekoliko godina specijalizirao se za implementaciju CRM rješenja. Kao član Adactinog tima koji je odgovoran za razvoj proizvoda AdInsure.CRM, CRM rješenje specijalizirano za industriju osiguravajućih kuća, Dejan je stekao duboki uvid u izazove s kojima se bore osiguravajuće kuće na današnjem visokokonkurentnom tržištu.
 

___________________________________________________________________________________________________________


Vesna Minić,
zamjenica direktora Direkcije za IT, Generali osiguranje, Beograd

TEMA: Agenti i roboti u zajedničkoj misiji
U praksi postoji sve više aktivnosti koje povjeravamo softver-robotima. Osiguranje je industrija koja ima veliki potencijal i potrebu za tehnološkim razvojem, pogotovo razvojem softvera namijenjenog svakodnevnom servisiranju velikog broja klijenata. S druge strane, klijenti traže živu riječ i kontakt s čovjekom. Treba odmjeriti tržište i odlučiti što tko treba raditi u ovim agent-robot timovima. Generali osiguranje Srbija je prošle godine započeo s razvojem aplikacija za mobilne uređaje (pametne telefone i tablete) namijenjene i prodajnim snagama i klijentima osiguranja. Ideja je da aplikacije ubrzaju ili preuzmu aktivnosti koje su jednostavne a zahtijevaju preciznost, daju direktne i jasne instrukcije u kritičnim situacijama te omoguće brzu kupovinu frekventnih osiguranja…
 

ŽIVOTOPIS: Vesna Minić diplomirala je 2004. godine na Matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Karijeru počinje kao sistem integrator u području CRM rješenja, radeći na projektima velikih domaćih i europskih kompanija. Dolaskom u Generali osiguranje Srbija, početkom 2007. godine, vodi projekte u oblasti razvoja OLAP baza podataka namijenjenih kontakt centru i sustavima izvještavanja. Upravljala je projektom uvođenja informacijskog sustava Doma zdravlja Jedro, razvijenog od strane IT tima Generali osiguranja. Posljednjih godina intenzivno radi na unapređenju organizacije i analize podataka. Bavi se poboljšanjem poslovnih procesa kompanije koristeći snagu informacijskih tehnologija. Radi na poziciji zamjenika direktora Direkcije za IT. Članica je Udruženja poslovnih analitičara Srbije (IIBA chapter Serbia).
 

___________________________________________________________________________________________________________


Zvjezdan Karlić,
pomoćnik direktora, Adriatic Slovenica, Zagreb

TEMA: Platforma za online prodaju osiguranja – sve IT predispozicije za uspjeh
Adriatic Slovenica d.d. proširila je krajem 2015. godine svoje poslovanje u Hrvatskoj ponudom autoosiguranja koje prodaje putem svoje novoosnovane Podružnice. Pritom je izabran inovativan pristup tržištu, putem online platforme za prodaju osiguranja AS Direct. Platforma AS Direct bazirana je na već postojećim IT rješenjima koje Adriatic Slovenica koristi u svom poslovanju u Sloveniji, a u prezentaciji će biti prikazani glavni IT i projektni izazovi ove implementacije, njene prilagodbe potrebama novog tržišta i povezivanje na postojeću infrastrukturu u Hrvatskoj.
 

ŽIVOTOPIS: Zvjezdan Karlić u studenom 2013. godine imenovan je članom Uprave društva KD životno osiguranje, a provedbom postupka prekograničnog pripajanja društva KD životno osiguranje društvu Adriatic Slovenica u prosincu 2015. godine preuzeo je ulogu pomoćnika direktora društva Adriatic Slovenica, Podružnica Zagreb, sa nadležnostima u području računovodstva i financija, administracije i razvoja proizvoda. Zvjezdan Karlić ima više od deset godina osigurateljnog iskustva prije imenovanja članom Uprave KD životnog osiguranja, a koje je stekao radom u Allianzu Zagreb i to na raznim pozicijama. Prošao je put od aktuara do kontrolinga, gdje je bio zadužen za izradu i praćenje planova i budžeta tvrtke. U razdoblju od 2007. do 2013. godine bio je u više službi, od Službe za reosiguranje do Službe za osiguranje motornih vozila, gdje je kao glavni zadatak imao upravljanje portfeljem osiguranja motornih vozila. Uz osigurateljno, ima iskustva i u bankarskom sektoru, koje je stekao radeći u Hrvatskoj narodnoj banci u razdoblju od 2004. do 2007. godine. Diplomirao je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, smjer Matematička statistika i računarstvo. Također, ima licencu ovlaštenog aktuara, a završio je i veći broj specijalističkih edukacija i seminara.
 

___________________________________________________________________________________________________________


Tomislav Pleša,
voditelj digitalnog razvoja, Allianz Zagreb

TEMA: Digitalna platforma Allianz1 na usluzi klijentima i prodajnoj mreži
Allianz1 pruža online posjetiteljima slaganje individualnog paketa osiguranja na brz i edukativan način, uz izračun relevantne premije. Digitalna performanca kampanja dovodi posjetitelje i motivira ih na interes za osiguranja s kojima se možda dosad nisu susreli, a lead management u pozadini osigurava brz odaziv prodajnih savjetnika koji, upućeni u interes potencijalnog klijenta, nastavljaju prodajni razgovor offline. Saznajte kako Allianz upravlja kampanjom, korisničkim putovanjem, prosljeđivanjem i praćenjem leadova, te povratom investicije.
 

ŽIVOTOPIS: Tomislav Pleša je karijeru započeo u telekom industriji, u Vipnetu, gdje je kroz više pozicija u službi za korisnike vodio timove u izravnom kontaktu s klijentima, a kasnije radio na dizajnu vrhunskog korisničkog iskustva u telefonskim i digitalnim dodirnim točkama definiranjem i vođenjem projekata poput Youtube kanala za savjete i podršku, Udaljene tehničke podrške, integracije novog CRM sustava i dr. Višegodišnje iskustvo u dizajniranju i marketiranju proizvoda za krajnje klijente započinje vođenjem portfelja usluga u oblaku za poslovni segment korisnika, poput Office 365, telematike, fiskalne blagajne i dr. Ljubav prema digitalnom marketingu odvela ga je u Allianz Zagreb, gdje preuzima direktni kanal koji u zadnjih nekoliko godina, nakon dotadašnjeg perioda stagnacije, doživljava troznamenkasti rast zahvaljujući formalizaciji digitalnog razvoja te projektima poput novog web shopa, vlastitog alata za email marketing i praćenja ponašanja klijenata.

___________________________________________________________________________________________________________


Gorjan Agačević,
direktor, Amodo, Zagreb

TEMA: Je li vrijeme za nove osigurateljne proizvode?
Digitalizacija poslovanja ne omogućava samo optimizaciju procesa i online prodaju postojećih proizvoda, već otvara vrata za stvaranje potpuno novih osigurateljnih proizvoda koji do sada nisu bili mogući. Kakvi su to proizvodi i kako ih najbolje prodavati tema je ove prezentacije.
 

ŽIVOTOPIS: Gorjan Agačević je poduzetnik koji živi i radi u Zagrebu, Hrvatska. Stručnjak je za digitalne komunikacije s uspješnim 15-godišnjim iskustvom iz područja Human-Machine interaction (HMI), User Experience (UX) i digitalnog marketinga. Tijekom godina Gorjan je radio kao konzultant i programer zabave unutar automobila i informacijskog sustava za vozače za neke od najvećih svjetskih proizvođača automobila. Glavni je digitalni strateg za nekoliko međunarodnih robnih marki, te tvorac prvog širokopojasnog projekta u Hrvatskoj koji je osvojilio prestižnu nagradu UN-a World Summit. Gorjan je i jedan od suosnivača Revolucije, priznate digitalne agencije koja pruža usluge sveobuhvatne digitalne komunikacije, a klijenti im se nalaze diljem svijeta, od Kanade do Bliskog istoka. Kao direktor tvrtke Amodo, zadužen je za strateško usmjerenje  razvoja proizvoda i upravljanje inovacijama.
 

ICTI 2015


Damir Plejić,
voditelj projekata, Revolucija, Zagreb
 

TEMA: Podacima protiv mišljenja - suvremen pristup izradi web stranica

 

ŽIVOTOPIS: Damir Plejić je voditelj projekata u studiju Revolucija. Osim efikasne komunikacije i brze produkcije, brine da se poslovni ciljevi klijenta optimalno preslikaju u online medij. To uključuje odluke o odabiru komunikacijskih kanala, načinu prezentacije i sadržaja za optimalno korisničko iskustvo te efikasno oglašavanje. Na temelju analitike i testiranja vodi i optimizaciju stranica i aplikacija.
Prethodno iskustvo uključuje vođenje projekata u nizu kompanija, među kojima je rad za Profil rezultirao nagradom za najbolju transformaciju velike tvrtke u online poslovanje. Studij poslovnog upravljanja završio je na CBA, Zagreb. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekao nekoliko web certifikata iz područja razvoja weba i analitike.Gorjan Agačević,
direktor tvrtke Amodo, Zagreb

TEMA: Kako implementirati UBI rješenje u CEE regiji

ŽIVOTOPIS: Gorjan Agačević je poduzetnik koji živi i radi u Zagrebu, Hrvatska. Stručnjak je za digitalne komunikacije s uspješnim 15-godišnjim iskustvom iz područja Human-Machine interaction (HMI), User Experience (UX) i digitalnog marketinga. Tijekom godina Gorjan je radio kao konzultant i programer zabave unutar automobila i informacijskog sustava za vozače za neke od najvećih svjetskih proizvođača automobila. Glavni je digitalni strateg za nekoliko međunarodnih robnih marki, te tvorac prvog širokopojasnog projekta u Hrvatskoj koji je osvojilio prestižnu nagradu UN-a World Summit. Gorjan je i jedan od suosnivača Revolucije, priznate digitalne agencije koja pruža usluge sveobuhvatne digitalne komunikacije, a klijenti im se nalaze diljem svijeta, od Kanade do Bliskog istoka. Kao direktor tvrtke Amodo, zadužen je za strateško usmjerenje  razvoja proizvoda i upravljanje inovacijama.
 Goran Šušnjar,
direktor Službe za podršku upravljanja IT-jem, Zavarovalnica Triglav, Ljubljana

TEMA: Kvaliteta podataka s vidika zahtjeva Solvency II regulative

ŽIVOTOPIS: Goran Šušnjar završio je studij praktične matematike na PMF-u u Zagrebu, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na području informatike djeluje već 28 godina, u različitim ulogama: od razvoja programske opreme, sistemske administracije do vođenja odjela, ali i službi za informatiku te savjetovanja. Većina njegovih radnih iskustava je povezana s radom u većim poslovnim sistemima u Sloveniji te na posebnim projektima u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Kao  predavač je sudjelovao na različitim skupovima informatičara i revizora u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Stručne i znanstvene članke objavljivao jeu časopisima s područja informatike, revizije te osiguranja. Teme njegovih radova odnose se prije svega na područje upravljanja IT-em, upravljanje IT rizicima, reviziju informacijskih sustava te u zadnje vrijeme na etičku problematiku korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Trenutno je zaposlen kao direktor Službe za podršku upravljanja IT-jem u Zavarovalnici Triglav u Ljubljani.
 Ajla Ćerimagić Hasibović, projektantica informacijskih sustava, Sarajevo osiguranje, Sarajevo

TEMA: Izazovi za privatnost podataka u cloud computingu

ŽIVOTOPIS: Ajla Ćerimagić Hasibović diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za računarstvo i informatiku. Od 1. 9. 2007. godine radi kao Projektantica informacijskih sustava u vodećoj osiguravajućoj kući u BiH, Sarajevo osiguranje d.d., gdje je aktivno uključena u sve projekte vezane uz osiguranja života, nezgode, DZO-a, ali i na nekim drugim projektima.
Radi kao asistentica u dopunskom radnom odnosu na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, na predmetu „Internet ekonomija“, gdje je komentorica na nekoliko završnih radova. Stekla je zvanje magistra znanosti 2013. godine, nakon javne obrane rada na temu: „Tranzicija kastimiziranog informacijskog sustava od distribuirane ka centraliziranoj arhitekturi s posebnim osvrtom na bosanskohercegovačko IT okruženje u doba recesije“.

 Dražen Kramarić,
voditelj Ureda za informacijsku sigurnost i nadzor, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Zagreb

TEMA: Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora

ŽIVOTOPIS: Dražen Kramarić je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, smjer Telekomunikacije i informatika. Radi kao voditelj Ureda za informacijsku sigurnost i nadzor u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Karijeru je započeo 1995. u tvrtki Ericsson Nikola Tesla kao sistemski dizajner. Od 1998. radio je u Financijskoj agenciji na poslovima nadzora računalne mreže te uspostave i održavanja infrastrukture javnog ključa (PKI) za potrebe Registra digitalnih certifikata. U Hanfu prelazi 2007. te se bavim informacijskom sigurnošću i nadzorom informacijskih sustava subjekata nadzora HANFA-e. Nositelj je certifikata CISA (Certified Information Systems Auditor).Ivan Habrka,
konzultant, Koios savjetovanje, Zagreb

TEMA: Pametna prodaja uz prediktivnu analitiku

ŽIVOTOPIS: Ivan Habrka je konzultant u tvrtki Koios savjetovanje, s višegodišnjim iskustvom na području poslovne inteligencije i analitike. U dosadašnjoj karijeri radio je većinom u bankarskom sektoru, na projektima vezanima uz implementaciju integracije podataka, analizu podataka i razvoj LGD modela, te uz analizu podataka za ECB Asset Quality Review (AQR). Diplomirao je na smjeru Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva te je vlasnik nekoliko SAS certifikata.Mario Jurić,
BI konzultant i voditelj Odjela poslovnih rješanja, Megatrend poslovna rješenja, Zagreb

TEMA: Osigurajte si bolji uvid u poslovanje

 

ŽIVOTOPIS: Mario Jurić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Od 2003. godine zaposlen je u Megatrendu, a od 2007. godine radi kao Business Inteligence (BI) konzultant u Megatrend poslovnim rješenjima, a trenutno je i voditelj Odjela poslovnih rješenja. Sudjelovao je na brojnim projektima izgradnje skladišta podataka i implementacije Business Inteligence sustava u vodećim domaćim tvrtkama. Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu s IBM Cognos alatima, te posjeduje više stručnih IBM Cognos certifikata.
Vesna Minić,
zamjenica direktora Direkcije za IT, Generali, Beograd

 

TEMA: Big data revolucija donosi profit

 

ŽIVOTOPIS: Vesna Minić diplomirala je 2004. godine na Matematičkom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Karijeru počinje kao sistem integrator u području CRM rješenja, radeći na projektima velikih domaćih i europskih kompanija. Dolaskom u Generali osiguranje Srbija, početkom 2007. godine, vodi projekte u oblasti razvoja OLAP baza podataka namijenjenih kontakt centru i sustavima izvještavanja. Upravljala je projektom uvođenja informacijskog sustava Doma zdravlja Jedro, razvijenog od strane IT tima Generali osiguranja. Posljednjih godina intenzivno radi na unapređenju organizacije i analize podataka. Bavi se poboljšanjem poslovnih procesa kompanije koristeći snagu informacijskih tehnologija. Radi na poziciji zamjenika direktora Direkcije za IT. Članica je Udruženja poslovnih analitičara Srbije (IIBA chapter Serbia).
 
Žaklina Arsić,
konzultantica za softverska rješenja u sektoru osiguranja, IN2, Beograd

TEMA: Formiranje personaliziranog dokumenta osiguranja primjenom prediktivne analize

 

ŽIVOTOPIS: Žaklina Arsić je konzultantica za softverska rješenja u sektoru osiguranja, u IN2 Beograd. Njezino radno iskustvo uključuje uspješne implementacije uvođenja informacijskog sustava u vodećim osiguravajućim društvima u regiji. Odgovorna je za razvoj i održavanje informacijskog sustava, kao i pružanje tehničke i poslovne podrške korisnicima informacijskog sustava. Završila je osnovni, a potom i master studij na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smjeru Informacijski ssustavi i tehnologije.
Tomislav Brkljačić,
konzultant, Poslovna inteligencija, Zagreb

TEMA: Misli globalno, segmentiraj lokalno

 

ŽIVOTOPIS: Tomislav Brkljačić je diplomirao računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Posjeduje dugogodišnje iskustvo u osiguranju i telekom industriji, na područjima od optimizacije poslovnih procesa do razvoja rješenja za poslovno izvještavanje. U proteklim godinama radio je na projektima u više hrvatskih osiguravajućih društava.
Danas je konzultant u tvrtci Poslovna inteligencija d.o.o. trenutno angažiran na prekomorskim projektma implementacije BI rješenja za telekom kuće na Maldivima i u Tunisu.
Boštjan Šušteršič,
voditelj prodaje i elektronskog poslovanja, SETCCE, Ljubljana

TEMA: E-potpisivanje u osiguravajućim kućama

 

ŽIVOTOPIS: Boštjan Šušteršič završio je poslijediplomski studij Fakulteta za management u Kopru. Karijeru je započeo 2001. godine kao IT savjetnik na području pripreme, izvršenja i kontrole državnog proračuna. Kasnije, 2004. godine radio je kod tada najvećeg slovenskog međunarodnog sistemskog integratora SRC.SI, kao menadžer zadužen za proizvode i kasnije kao voditelj prodajnog područja za sektor dokumetnih sustava. Od 2010. godine zaposlen je u tvrtki SETCCE u Ljubljani, koja je jedna od najpoznatijih tvrtki na področju implementacije rešenja i usluga za bespapirno poslovanje u većim poslovnim sustavima u Sloveniji, a u zadnje vrijeme i regiji. Trenutačno je odgovoran za prodaju kao i za razumijevanje poslovnih potreba klijenata koji dolaze s financijske industrije za područje optimizacije poslovanja tehnologijom e-potpisivanja, poslovanja s e-dokumentima, kao i e-arhiviranja.
Tajana Horvat,
direktorica Sektora za informatiku i organizaciju, Allianz Zagreb, Zagreb

TEMA: Mobilno poslovanje u osiguranju

 

ŽIVOTOPIS: Tajana Horvat od kraja 2012. radi kao direktorica Sektora za informatiku i organizaciju u osiguravajućoj kući Allianz Zagreb. Odgovorna je za razvoj i upravljanje informacijskim sustavom Društva i radom i razvojem zaposlenika Sektora, za planiranje i realizaciju budžeta, te planiranje i ostvarenje poslovnog plana projekata Društva. Tajana Horvat radi u Allianzu od 2002. godine. Prije ove pozicije radila je kao direktorica Samostalne službe za organizaciju, voditeljica Odjela za poslovnu analizu u Samostalnoj službi za organizaciju, direktorica Službe operativnih poslova u Sektoru za informatiku te poslovni analitičar u Sektoru za informatiku. Diplomirana je inženjerka matematike, smjer: matematička statistika i računarstvo, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilište u Zagrebu.
 

ICTI 2014


Sven Marušić,
direktor tvrtke InfoCumulus, Zagreb
 

TEMA: "Mobilni procjenitelj – recite doviđenja papirima"

 

ŽIVOTOPIS: Sven Marušić tijekom karijere imao je priliku raditi različite poslove, od razvoja softvera do prodaje usluga u telekom industriji, te na kraju IT menadžment. Radio je u Microsoftovu Europskom proizvodnom razvojnom centru u Dublinu kao voditelj malog tima za razvoj softvera. Od 2004. do 2007. započeo je s razvojem telekomunikacijske vertikale unutar Microsofta Hrvatska.
Godine 2007. prihvatio je novi izazov u karijeri i postao izvršni direktor za informacijske i poslovne sustave u Hrvatskom Telekomu. Odgovoran za najveći IT odjel u Hrvatskoj, imao je priliku iskusiti realan poslovni pritisak i repozicionirati ulogu IT-a u poslovanju. Danas je na raspolaganju regionalnim tržištima, kako bi podijelio svoja iskustva kroz neovisnu konzultantsku kompaniju InfoCumulus, koju je osnovao 2010. godine. Magistrirao je iz područja IT menadžmenta. Bill Gates je nagradio njegov rad u Microsoftu 2006. godine, kad je primio Gold Star Award za doprinos poslovanju.


Gorjan Agačević,
direktor tvrtke Amodo, Zagreb
TEMA: "Digitalna rješenja za personalizirana osiguranja"

ŽIVOTOPIS: Gorjan Agačević je poduzetnik koji živi i radi u Zagrebu, Hrvatska. Stručnjak je za digitalne komunikacije s uspješnim 15-godišnjim iskustvom iz područja Human-Machine interaction (HMI), User Experience (UX) i digitalnog marketinga. Tijekom godina Gorjan je radio kao konzultant i programer zabave unutar automobila i informacijskog sustava za vozače za neke od najvećih svjetskih proizvođača automobila. Glavni je digitalni strateg za nekoliko međunarodnih robnih marki, te tvorac prvog širokopojasnog projekta u Hrvatskoj koji je osvojilio prestižnu nagradu UN-a World Summit. Gorjan je i jedan od suosnivača Revolucije, priznate digitalne agencije koja pruža usluge sveobuhvatne digitalne komunikacije, a klijenti im se nalaze diljem svijeta, od Kanade do Bliskog istoka. Kao direktor tvrtke Amodo, zadužen je za strateško usmjerenje  razvoja proizvoda i upravljanje inovacijama.
 


 

Daša Dragičević,
poslovni analitičar, msg global solutions SEE, Beograd

 

TEMA: "Portal rješenja u službi osiguranika i agenata prodaje osiguranja"

ŽIVOTOPIS: Daša Dragičević završila je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, odjel za Informacione sisteme i tehnologije. Trenutno radi u tvrtki msg global solutions u Beogradu, na poziciji Business Analyst. Bila je uključena u interne projekte vezane uz različite SAP module za osiguranje, kao što su Policy Management, Claims Management i Customer Relationship Management. Od samog početka je uključena u inovativni projekt povezivanja različitih SAP modula za osiguranje sa suvremenim veb portalima.
 Nino Surjan,
konzultant, Koios savjetovanje

TEMA: "Natjecanje u eri analitike - IT u središtu tržišne utakmice"

ŽIVOTOPIS: Nino Surjan je konzultant u tvrtki Koios, s višegodišnjim iskustvom na području poslovne inteligencije i skladištenju podataka. U dosadašnjoj karijeri radio je većinom u bankarskom sektoru na projektima vezanim uz sustave za upravljanje rizicima, regulatorno izvještavanje i usklađenost, te upravljanje odnosima s klijentima. Diplomirao je računarstvo 2008. na zagrebačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva i vlasnik je nekoliko SAS i IBM certifikata.


Tomaž Gorec,
generalni direktor tvrtki Pionir i Gorec, stručnjak u oblasti SEO
TEMA: "Optimizacija web stranice i kako zaraditi na internetu"

ŽIVOTOPIS: Tomaž Gorec preduzetničku je karijeru počeo 1990. u obiteljskoj tvrtki, koja se bavi proizvodnjom građevinskih elemenata. Godine 1994. osnovao je tvrtku Gorec d.o.o., koja se prvobitno bavila ugostiteljstvom, a kasnije prodajom putem interneta. Tomaž Gorec bio je jedan od prvih u Sloveniji koji je počeo s optimizacijom web stranica za pretraživače (SEO - Search Engine Optimization). Optimizacijom stranica bavi se već više od 10 godina. U tom području istaknuti je stručnjak, a svoje znanje rado prezentira na mnogim  seminarima. Do danas ga je slušalo već više od 10.000 ljudi. Povremeno drži predavanja u školama i na fakultetima te piše članke za novine i časopise.
Danas se njegova tvrtka bavi isključivo optimizacijom web stranica. Globalno je orijentirana, a radi i s klijentima iz SAD-a, Kanade, Australije… Tomaž je suvlasnik još triju tvrtki čija je djelatnost povezana s internetom. Sve su tri tvrtke, unatoč aktualnoj gospodarskoj krizi, vrlo uspješne. U slobodno vrijeme Tomaž mnogo putuje. Stoga je nedavno pokrenuo besplatan turistički portal, na kojem će putnici iz cijelog svijeta moći objaviti svoje putopise, a na taj način i zaraditi.Ajla Ćerimagić,
projektant informacijskih sustava, Sarajevo osiguranje, Sarajevo

TEMA: "Upravljanje rizicima i revizija informacijskog sustava"

 

ŽIVOTOPIS: Ajla Ćerimagić rođena je 7. 6. 1984. u Sarajevu. Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na odsjeku za računarstvo i informatiku s radom na temu "Dizajn i korištenje web stranica". Od 1. 9. 2007. radi kao projektant informacionih sistema u vodećoj osiguravajućoj kući u Bosni i Hercegovini, Sarajevo osiguranje, gdje je aktivno uključena u sve projekte vezane uz osiguranja života, ali i na nekim drugim projektima. Za vrijeme studija počinje raditi kao demonstrator na predmetu "Računarna grafika i komunikacija čovjek – računar", nakon čega slijedi i predmet "Specijalna poglavlja informacionih sistema", na kojem je nakon diplomiranja postala i asistent u dopunskom radnom odnosu. U istom razdoblju postaje i asistent na predmetu "Internet ekonomija", gdje je jedan od mentora na nekoliko završnih radova. Asistent je na istom predmetu danas. Stekla je zvanje magistra nauka 25. 3. 2013., nakon javne obrane rada na temu: "Tranzicija kastimiranog informacionog sistema od distribuirane ka centraliziranoj arhitekturi s posbenim osvrtom  na bosanskohercegovačko IT okruženje u doba recesije".

Žaklina Arsić,
konsultant, IN2, Beograd

 


 ŽIVOTOPIS: Žaklina Arsić je konsultant za softverska rešenja u sektoru osiguranja, u IN2 Beograd. Tokom svog dosadašanjeg iskustva radila je na uspešnim implementacijama uvođenja informacionog sistema u vodećim osiguravajućim društvima u regionu. Odgovorna je za razvoj i održavanje informacionog sistema, kao i pružanje tehničke i poslovne podrške korisnicima informacionog sistema. Završila je osnovne, a potom i master studije na Fakultetu organizacionih nauka, na smeru informacioni sistemi i tehnologije.
 


Nikola Jovićević,
viši IT savjetnik, Ernst & Young, Beograd

TEMA: "Eksternalizacija usluga u financijskom sektoru s aspekta IT revizije"

 

ŽIVOTOPIS: Nikola Jovićević od 2010. viši je IT savjetnik u tvrtki EY Beograd, koja pruža usluge različitim organizacijama u sektoru telekomunikacijskih usluga, bankarstva, osiguranja, industrije nafte i plina. Jovićević je diplomirani inženjer u informacijskim sustavima i tehnologijama. Diplomirao je na Fakultetu organizacijskih znanosti u Beogradu, odjelu za informacijske sustave i tehnologije. Ima certifikat Certified Information System Auditor (CISA) i član je organizacije ISACA. Završio je ISMS revizor/voditelj revizije IRCA certifikat za ISO / IEC 27001:2005 standard u svibnju 2013. Glavna područja njegova rada su revizija core banking sustava, ERP sustava i drugih ključnih poslovnih sustava i aplikacija, zatim kontrola pristupa, IT upravljanje rizicima, revizija business procesa, revizija implementacije ERP-a, menadžment unutarnje kontrole, sigurnosni pregledi različitih baza podataka, operativnih sustava i mrežnih elemenata.Branko Pavlović,
član Izvršnog odbora, Delta Generali osiguranje, Beograd

TEMA: "ISO 27000 + disaster recovery lokacija + reguliranje outsourcinga = odluka NBS-a o IT standardima"

 

ŽIVOTOPIS: Branko Pavlović diplomirao je 1997. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je aktuarstvo 2009. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Karijeru u Delta Generali Osiguranju započeo je 2000. godine. Pridruženi član Izvršnog odbora je od 2007. godine, odgovoran za informacijske tehnologije, procese i aktuarstvo. Od 2012. član je Izvršnog komiteta s istim nadležnostima. Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlaštenog aktuara stekao je 2008. godine i tu funkciju obavlja u Delta Generali Osiguranju a.d.o. Beograd, Delta Generali Reosiguranju a.d.o. Beograd, Delta Generali Osiguranju a.d. Podgorica i Delta Generali Životnom osiguranju a.d. Podgorica. Od 2010. do 2011. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga imenovan je članom Odbora direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali i članom Investicionog odbora Delta Generali Osiguranja a.d.o. Beograd. Predsjednik je Udruženja aktuara Srbije i punopravni član Međunarodnog udruženja aktuara (International Actuarial Association).


Brigita Lazar Lunder,
direktorica i vlasnica tvrtke Plan B+

TEMA: "Linkedin u promociji i prodaji financijskih proizvoda"


ŽIVOTOPIS: Brigita Lazar Lunder je direktorica i vlasnica savjetodavne tvrtke Plan B+. Radi i kao međunarodni marketing menadžer u tvrtki Linea Snella Co, country predstavnik za Kompetezteam Europa (Njemačka), regionalni menadžer u Chocolate Graphics (Australija), te kao predavačica na mnogim seminarima. Njezin Linkedin profil jedan je od 1 posto najgledanijih Linkedin profila u svijetu. Brigita ima 25 godina iskustva u području marketinga i prodaje, B2B-a i B2C-a za priznate tvrtke, institucije i brendove u Sloveniji, Europi, Adriatik regiji, Rusiji, Ukrajini, Australiji i SAD-u, kao što su Association of Direct Marketing, Geodetski inštitut Slovenije, Cankarjev dom, Gazette RS , Hidria IMP Klimat JSC, Studio Moderna, Cankarjeva Izdavačka kuća, Europcar, Slovenijales Moskva, Globtour. Kao predavačica, predavala je na Ekonomskom fakultetu u Mariboru i Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, College of wellness, konferenciji CIO 2013., konferenciji Advanced Business Approaches 2012. Organizirala je i radionice za tvrtke Plastic Skaza, Bisnode,  Jub, Gea oil, Schachermayer i ISQ. Brigita je i članica uglednih stručnih udruženja DMS, IIBA Chapetr Slovenia, MBA Club, MBA Friends, Alumni EF, Gospodarska zbornica Slovenije.


Goran Šušnjar,
direktor Službe za podršku upravljanja IT-jem, Zavarovalnica Triglav, Ljubljana

 

TEMA: "Žene u informatici: nagađanja i činjenice"

 

ŽIVOTOPIS: Goran Šušnjar završio je studij praktične matematike na PMF-u u Zagrebu, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na području informatike djeluje već 28 godina, u različitim ulogama: od razvoja programske opreme, sistemske administracije do vođenja odjela, ali i službi za informatiku te savjetovanja. Većina njegovih radnih iskustava je povezana s radom u većim poslovnim sistemima u Sloveniji te na posebnim projektima u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Kao  predavač je sudjelovao na različitim skupovima informatičara i revizora u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Stručne i znanstvene članke objavljivao jeu časopisima s područja informatike, revizije te osiguranja. Teme njegovih radova odnose se prije svega na područje upravljanja IT-em, upravljanje IT rizicima, reviziju informacijskih sustava te u zadnje vrijeme na etičku problematiku korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Trenutno je zaposlen kao direktor Službe za podršku upravljanja IT-jem u Zavarovalnici Triglav u Ljubljani.


Valerija Kozar,
menadžer za prodaju ICT usluga, Hrvatski Telekom, Zagreb

TEMA: "Zakoračite u budućnost uz rješenja iz HT Oblaka (Cloud Services)"

ŽIVOTOPIS: Diplomirana je informatičarka, a trenutno je zaposlena u Hrvatskom Telekomu na poziciji menadžera za prodaju ICT usluga. Tijekom dosadašnje karijere u IT svijetu, radila je na pozicijama konzultantice za ERP, CRM i BI sustave, preaseles podrške za ITSM rješenja, te kao stručnjakinja za posebna ICT rješenja u sektoru ICT marketinga. Kroz svakodnevne prodajne aktivnosti i projekte u ICT segmentu poslovanja, te kontinuiranu edukaciju o trendovima na ICT tržištu, pomaže u predlaganju i odabiru optimalna rješenja za ključne korisnike, posebice u segmentu financijskih institucija.


Danijel Bara,
član Uprave, Jadransko osiguranje, Zagreb

TEMA: "Prediktivna analitika u osiguranju"

ŽIVOTOPIS: Danijel Bara član je Uprave Jadranskog osiguranja. Odgovoran je za razvoj i održavanje informacijskog sustava, pružanje podrške korisnicima informacijskog sustava, izradu strategije razvoja informacijskog sustava u skladu sa strategijom poslovanja Jadranskog osiguranja, kao i svim ostalim poslovima koji su vezani uz informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u Jadranskom osiguranju. Inženjer je elektrotehnike, diplomirani inženjer prometa, te je krajem 2011 završio MBA studij, smjer management na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Trenutno sprema doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.Ivana Brcanski,
direktor Direkcije za organizaciju, DDOR Novi Sad, Novi Sad

TEMA: "Dodavanje novih poslovnih vrijednosti postojećim IT alatima"

 

ŽIVOTOPIS: Ivana Brcanski je diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na odjelu za matematiku i informatiku. Nakon desetogodišnjeg iskustva na poslovima iz oblasti informacijskih tehnologija, posljednjih pet godina bavi se poslovima unaprjeđenja poslovnih procesa u osiguranju, trenutno na poziciji Direktora direkcije za organizaciju u tvrtki DDOR Novi Sad. Neki od najvažnijih projekata na kojima je sudjelovala su: automatizacija procesa HR administracije, automatizacija procesa otkrivanja prevara u osiguranju, automatizacija procesa upravljanja prigovorima klijenata, definiranje kriterija za praćenje efikasnosti provođenja poslovnih procesa, priprema tvrtke za rad s Udruženjem Osiguravača Srbije i uvođenje SAP rješenja.

Slobodan Radišić,
direktor Direkcije za upravljanje IT servisima, DDOR Novi Sad, Novi Sad

ŽIVOTOPIS: Slobodan Radišić je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Institut za industrijske sisteme. Kroz više od 20 godina iskustva u informacijskim tehnologijama i osiguranju, prošao je put od programera do vodećeg administratora baze podataka, a u posljednjih nekoliko godina obavljao je više rukovodećih uloga u okviru IT funkcije. Kao rukovoditelj ili član tima zadužen za IT podršku, sudjelovao je u velikom broju projekata, kao što su uvođenje i primjena novih tehničko-tehnoloških rješenja, unaprjeđenje kvalitete podataka, formiranje i uvođenje Korisničkog centra, mobilna prodaja osiguranja, priprema tvrtke za rad sa Udruženjem Osiguravača Srbije, implementacija IaaS modela, implementacija sustava za upravljanje razinom IT servisa, uvođenje SLA i dr. Trenutno je na poziciji direktora Direkcije za upravljanje IT servisima u tvrtki DDOR Novi Sad, odgovoran za upravljanje IT operacijama i Servis Deskom.


Mr.sc. Damir Ferenec, dipl. inf.
IT konzultant, Elita d.o.o., Varaždin; vlasnik i direktor tvrtke Irisk d.o.o., Varaždin

TEMA: "BRMS u poslovnim procesima osiguranja"

ŽIVOTOPIS: Damir Ferenec diplomirao je informacijske sustave i stekao titulu magistra znanosti na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Sveučilišta u Zagrebu. Njegovi stručni i znanstveni radovi odnose se na područje modeliranja hibridnog ekspertnog sustava temeljenog na pravilima i neuralnoj mreži za potporu odlučivanju u poslovnim procesima, redizajn procesa odlučivanja integracijom BRMS-a i neuralne mreže, adaptivno upravljanje odlukama za procjenu rizika u poslovnim procesima, međuovisnost CPM-a i BPM-a u poslovnim procesima osiguranja. Autor je metodologije dizajniranja arhitekture SL-HYBES (eng. service level – hybrid expert system) koja kod projektiranja uključuje parametar modularnosti organizacijskog pristupa u modeliranju procesa (BPM) i parametar konzistentnosti sustava znanja automatiziranom indukcijom. Kao predavač sudjeluje na Europskoj konferenciji o poslovnim procesima. Vlasnik je tvrtke Irisk d.o.o. iz Varaždina koja se bavi razvojem web inteligentnih sustava i eksternalizacijom poslovnih procesa računovodstva, financija i kontrolinga.
 

Dražen Klarić,
IT arhitekt / konzultant, Allianz, Pariz

TEMA: "243 sustava u 1 – Allianzova iskustva"

ŽIVOTOPIS: Diplomirao je računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Prva osigurateljna iskustva stekao je u Generali osiguranju gdje je više godina bio voditelj IT odjela (infrastruktura, razvoj, poslovna analitika, elektronska arhiva i poslovno izvještavanje). Tijekom godina radio je na projektima u više hrvatskih osiguravajućih društava, te aktivno sudjelovao u promoviranju kulture informatizacije poslovnih procesa. Danas je član Allianzovog tima Global Business Platform Architecture, zaduženog za standardizaciju IT okruženja na globalnog razini. Trenutačno je angažiran na projektu implementacije grupnog core osigurateljnog sustava ABS u Allianz Francuska.
 


Erih Skočir,
sekretar, IIBA Slovenija

TEMA: "Poslovna analitika je nova prilika za IT"


ŽIVOTOPIS: Erih Skočir je magistar informacijske tehnologije, koji se nakon nekoliko godina pedagoškog rada cijelo vreme bavi razvojem i izgradnjom informacijskih sustava, najviše na području javne uprave. Sa svojim iskustvom, dao je veliki doprinos u izgradnji i razvoju informacijskih sustava (Informacijski sustav Nacionalne skupštine, Vlade itd..), javnih baza podataka i popularizaciji modernih sredstava informacijske tehnologije te njihovom približavanju krajnjim korisnicima. Od kraja devedestih je djelovao na izgradnji informacijskih sustava na području bankarstva i osiguranja u Slovenskoj izvoznoj agenciji, te je sudjelovao u osnivanju SID banke, SID - Prvog kreditnog osiguravajučeg društva i firme Prokolekt. Trenutno radi kao konzultant na području optimizacije informacijskih sustava, uvođenje BPM sustava, te je također jedan od osnivača udruge poslovnih analitičara IIBA Slovenija.

 

 

ICTI 2013

 

Milan Bjeloglav
Dipl. Inženjer Informacionih Sistema, Fakultet organizacionih nauka, Beogradski Unviverzitet. Posle 5 godina angažmana za SAP AG, vodeći kako strategijske programe implementacije SAP Insurance u Evropi tako i Insurance Consulting Practice za SAP America, osniva za ConVista AG regionalni delivery centar u Beogradu sa ciljem širenja pozitivnog iskustva sa zapadnih tržišta na regionalno tržište osiguranja.

Snježana Grgić diplomirala je na FER-u u Zagrebu 1995. godine. Radila je kao projektant u Siemens-u i profesor informatike. Od 2007. do 2010. godine bila je IT ekspert INTERPOL-ove komisije za kontrolu dokumenata. Danas je vodeći auditor za ISO 27001 normu i zaposlena u Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao Načelnik odjela za informacijske tehnologije i projekte.

Ivan Poljak je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer računarstvo. Od 2008. godine radi u FINI kao IT arhitekt na raznim projektima (implementacija OIB-a u FININE servise, FINA SAP), a od 2010. kao analitičar IT sigurnosti na uspostavi SIEM sustava i ISMS-a. Prije dolaska u FINU radio je kao IT administrator u Agenciji za istraživanje tržišta Puls (danas Ipsos Puls). Tijekom dosadašnjeg radnog iskustava stekao je certifikate vezane uz poslužiteljske operativne sustave i SIEM alat.

Igor Gregurec je diplomirao 2000. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je također 2006.godine završio i poslijediplomski studij „Diploma Study in Management“. Trenutno zaposlen u tvrtki Sedam IT d.o.o. gdje radi kao Voditelj Odjela Poslovnog Konzaltinga te stariji savjetnik na projektima vezanim uz PCI DSS, BCMS te ISMS. Prije toga je radio u tvrtki ECS d.o.o. kao stariji konzultant za informacijsku sigurnost na projektima vezanim uz PCI DSS, BCMS te ISMS. Prije toga je radio nekoliko godina kao savjetnik za informacijsku sigurnost u tvrtki KING ICT d.o.o kao i u tvrtkama HT d.d. i Ericsson Nikola Tesla d.d. gdje je radio na kompleksnim telco projektima. Igor posjeduje certifikate CISSP, CISM, CRISC, CGEIT, PMP iz domena informacijske sigurnosti, IT upravljanja te vođenja projekata odnosno CAP iz domene upravljanja poslovnim procesima.

Milorad Milivojević se profesionalno bavi Informacionim tehnologijama 8 godina. Od septembra 2008 je zaposlen u Sava Osiguranju u Beogradu na poziciji sistem administratora. U Sava Osiguranju, je vodio nekoliko značajnih projekata. Učestvovao je i na projektima Business Continuity i Disaster Recovery planing. Zadužen je za bezbednost informacionog sistema i politiku bezbednosti.Trenutno je zaposlen na poziciji šefa odeljenja za podršku u sektoru za IT i radi na poslovima razvoja, unapređenja i primene, novih računarskih tehnologija. G. Milivojević Diplomu inženjera informacionih tehnologija je stekao na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu.

Samo Kanellopulos diplomirani je inženjer računalstva, a završio je Executive MBA na poslovnoj školu Cotrugli u Zagrebu. Profesionalnu karijeru započeo je na Ljubljanskoj burzi 1995., nakon čega 1998. prelazi u kanadsku tvrtku EFA Software. U 2003. osniva vlastitu tvrtku za računalno savjetovanje Računalniško svetovanje Samo Kanellopulos s.p. Od 2008. radi u Adacti. U profesionalnoj karijeri bavio se CRM projektima, project managementom i consultingom za vodeće tvrtke u regiji, te consultingom i implementacijom internacionalnih projekata na području tržišta kapitala za međunarodne institucije, uključujući West Africa Stock Exchange, Malta Stock Exchange, Romania Stock Exchange, Angola Stock Exchange.

Jagoda Benko je diplomirala 1993. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer «Međunarodna razmjena». Na istom fakultetu godine 2012. magistrirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju «Računovodstvo, revizija i financije» i stekla titulu magistra znanosti iz područja ekonomije. Profesionalnu je karijeru započela 1994. na vanjsko trgovinskim poslovima u društvu INA Commerce u sastavu grupe INA d.d. Od 1995. do 2001. radila je na poslovima uvoza strateških sirovina u Dioki d.d. a od 2001. do 2003. u vlastitoj obiteljskoj obrtničkoj djelatnosti trgovine na malo. Osiguravajućem društvu Generali osiguranje d.d. priključila se 2003. godine kao SAP asistent gdje i danas radi kao voditelj SAP grupe. Na toj poziciji, kao «SAP country module repsonsible» zadužena je za praćenje, kontrolu i implementaciju SAP sustava unutar grupe za Generali Hrvatsku. Osim SAP-a i projekata unapređenja informacijskih sustava i alata kao primarnog područja interesa, ima višegodišnje iskustvo na projektima uvođenja i implementacije novih oblika i kanala naplate u osiguravajućim društvima te unapređenja i upravljanja poslovnim procesima.

Erih Skočir je magistar informacijske tehnologije, koji se nakon nekoliko godina pedagoškog rada cijelo vreme bavi razvojem i izgradnjom informacijskih sustava, najviše na području javne uprave. Sa svojim iskustvom, dao je veliki doprinos u izgradnji i razvoju informacijskih sustava (Informacijski sustav Nacionalne skupštine, Vlade itd..), javnih baza podataka i popularizaciji modernih sredstava informacijske tehnologije te njihovom približavanju krajnjim korisnicima. Od kraja devedestih je djelovao na izgradnji informacijskih sustava na području bankarstva i osiguranja u Slovenskoj izvoznoj agenciji, te je sudjelovao u osnivanju SID banke, SID - Prvog kreditnog osiguravajučeg društva i firme Prokolekt. Trenutno radi kao konzultant na području optimizacije informacijskih sustava, uvođenje BPM sustava, te je također jedan od osnivača udruge poslovnih analitičara IIBA Slovenija.

Branko Pavlović je diplomirao 1997. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizirao je aktuarstvo 2009. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Karijeru u kompaniji Delta Generali Osiguranje započeo je 2000. godine. Pridruženi član Izvršnog odbora je od 2007. godine, odgovoran za informacione tehnologije, procese i aktuarstvo. Od 2012. član je Izvršnog komiteta sa istim nadležnostima. Prestižnu licencu Narodne banke Srbije za ovlaštenog aktuara stekao je 2008. godine i ovu funkciju obavlja u kompanijama Delta Generali Osiguranje a.d.o. Beograd, Delta Generali Reosiguranje a.d.o. Beograd, Delta Generali Osiguranje a.d. Podgorica i Delta Generali Životna osiguranja a.d. Podgorica. U periodu od 2010. do 2011. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja Jedro u Beogradu, a nakon toga imenovan je za člana Odbora direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Delta Generali i člana Investicionog odbora Delta Generali Osiguranja a.d.o. Beograd. Uz redovne poslovne aktivnosti, predsjednik je Udruženja aktuara Srbije i punopravni član Međunarodnog udruženja aktuara (International Actuarial Association).

Goran Šušnjar je završio studij praktične matematike na PMF u Zagrebu, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na području informatike djeluje već 28 godina, u različitim ulogama: od razvoja programske opreme, sistemske administracijo do vođenja odjela ali službi za informatiku te savjetovanja. Većina njegovih radnih iskustava je povezana s radom u većim poslovnim sistemima u Sloveniji te na posebnim projektima u Hrvatskoj, Srbiji i Makedoniji, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori. Kao  predavač je sudjelovao na različitim skupovima informatičara i revizora u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Stručne i znanstvene članke je objavljivao u časopisima s područja informatike, revizije te osiguranja. Teme njegovih radova se odnose prije svega na područje upravljanja IT, upravljanje s IT rizicima, reviziju informacijskih sustava te u zadnje vrijeme i na etičku problematiku  korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije. Trenutno je zaposlen kao savjetnik za skladnost na području IT u Zavarovalnici Triglav, d.d., u Ljubljani.

Damir Gojmerac diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Od početka profesionalne karijere vezan je uz informatiku i informacijske sustave. Većinu dosadašnjeg rada proveo je u FINI na različitim poslovima od razvoja aplikacija, vođenja razvojnih timova i projekata, upravljanja IT organizacijskim cjelinama do razvoja poslovanja na poziciji člana Uprave FINE. Kao direktor sektora informatike u HBOR-u radio je do 2010. godine kad prelazi u tvrtku Optimal sistemi gdje i sada radi na poslovima IT sigurnosti i razvoja poslovanja. Sudjeluje ne nizu domaćih i međunarodnih konferencija kao predavač i vodi niz projekata nacionalne razine od kojih su značajniji NKS – Nacionalni klirinški sustav, RDC – registar digitalnih certifikata odnosno infrastruktura javnih ključeva (PKI), HROK – Hrvatski registar obveznika po kreditima. Certifikati auditora po ISO 27001, TIA 942, certifikati TSI Professional i Data Centre Design

Stanko Cerin, CISA, CISM, CGEIT, CBCP, je proveo preko dvadeset godina na konzultantskim i menadžerskim pozicijama u vodećim konzultantskim i tehnološkim tvrtkama Adriatic regije i istočne Europe.  Uži fokus njegovog profesionalnog djelovanja je usmjeren na upravljanje operativnim rizikom u području tehnologija i komunikacija, te analizu poslovnih procesa i osiguranje kontinuiteta poslovanja u financijskom sektoru, dok se u posljednje vrijeme bavi prednostima integracije procesa upravljanja rizikom u jedinstveni upravljački sustav. Prije prelaska u Londonski Ostendo Consulting, vodio je poslovno savjetovanje prema Gartneru najuspješnije konzultantske tvrtke u istočnoj Europi.  Magistrirao je napredne informacijske tehnologije i poslovno upravljanje na temi Razvoj i odabir optimalnih metoda upravljanja operativnim rizikom u osiguravajućim društvima Adriatic regije. Autor je knjige „Operational risk management in insurance industry: Adriatic region regulation and practice“.

ICTI 2011

ICTI 2009

ICTI 2008

ICTI 2007

ICTI 2006

 

 

 

 

 

 

Institut za osiguranje

Svijet osiguranja

ZAŠTITA - časopis za zaštitu i sigurnost osoba i imovine